English  
  
 热线电话: 13602837170
产品报价

首页>


GS-tek缇庡浗閫氱敤-最新报价/市场价(日期:2021-12-6)-三闪仪器,一级代理,价格表下载

【GS-tek产品报价】

货号 产品名称 品牌

描述

单位 参考价(元)
 GSTEK-9599-9999 custom-made packed column Gs-tek美国通用

custom-made packed column, metal tubing only, spec

 根
 GSTEK-9563-0802M 2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Hay Gs-tek美国通用

2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Hayesep Q, 80/100

 根 2,162.77
 GSTEK-9563-0806F 6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Ha Gs-tek美国通用

6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Hayesep Q, 80/100

 根 2,115.75
 GSTEK-9562-0802M 2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Por Gs-tek美国通用

2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Porapak Q, 80/100

 根 2,256.80
 GSTEK-9562-0806F 6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Po Gs-tek美国通用

6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Porapak Q, 80/100

 根 2,209.78
 GSTEK-9561-0802M 2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Mol Gs-tek美国通用

2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Molesieve 13X, 80/100

 根 1,645.58
 GSTEK-9561-0806F 6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Mo Gs-tek美国通用

6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Molesieve 13X, 80/100

 根 1,598.57
 GSTEK-9560-0802M 2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Mol Gs-tek美国通用

2m X 1/8" OD X 2mm ID SS, Molesieve 5A, 80/100

 根 1,645.58
 GSTEK-9560-0806F 6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Mo Gs-tek美国通用

6FT X 1/8" OD X 2mm ID SS, Molesieve 5A, 80/100

 根 1,598.57
 GSTEK-9353-1000 PEG Deactivated Tubing Gs-tek美国通用

Stainless steel Tubing, Silicated, 10m x 0.50mm x

 根 2,149.33
 GSTEK-9353-0500 PEG Deactivated Tubing Gs-tek美国通用

Stainless steel Tubing, Silicated, 5m x 0.50mm x 0

 根 1,444.08
 GSTEK-9353-0100 PEG Deactivated Tubing Gs-tek美国通用

Stainless steel Tubing, Silicated, 1m x 0.50mm x 0

 根 396.28
 GSTEK-9253-1000 PEG Deactivated Tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 10m, ID 0.53mm, OD 0.67mm

 根 1,343.33
 GSTEK-9253-0500 PEG Deactivated Tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 5m, ID 0.53mm, OD 0.67mm

 根 753.95
 GSTEK-9253-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 1m, ID 0.53mm, OD 0.67mm

 根 240.12
 GSTEK-9232-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 10m, ID 0.32mm, OD 0.43mm

 根 1,041.08
 GSTEK-9232-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 5m, ID 0.32mm, OD 0.43mm

 根 638.08
 GSTEK-9232-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 1m, ID 0.32mm, OD 0.43mm

 根 199.82
 GSTEK-9225-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 10m, ID 0.25mm, OD 0.35mm

 根 940.33
 GSTEK-9225-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 5m, ID 0.25mm, OD 0.35mm

 根 537.33
 GSTEK-9225-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 1m, ID 0.25mm, OD 0.35mm

 根 194.78
 GSTEK-9220-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 10m, ID 0.2mm, OD 0.34mm

 根 1,343.33
 GSTEK-9220-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 5m, ID 0.2mm, OD 0.34mm

 根 738.83
 GSTEK-9220-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

PEG Deactivated Tubing, 1m, ID 0.2mm, OD 0.34mm

 根 219.97
 GSTEK-9153-3000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 30m x 0.53mm

 根 3,627.00
 GSTEK-9153-1000HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT, 10m x 0.53mm

 根 2,048.58
 GSTEK-9153-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.53mm

 根 1,343.33
 GSTEK-9153-0500HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT, 5m x 0.53mm

 根 1,141.83
 GSTEK-9153-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 5m x 0.53mm

 根 764.02
 GSTEK-9153-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 1m x 0.53mm

 根 240.12
 GSTEK-9132-3000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 30m x 0.32mm

 根 2,619.50
 GSTEK-9132-1000HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing HT, 10m x 0.32mm

 根 1,141.83
 GSTEK-9132-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.32mm

 根 1,041.08
 GSTEK-9132-0500HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT 5m x 0.32mm

 根 638.08
 GSTEK-9132-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT 5m x 0.32mm

 根 638.08
 GSTEK-9132-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 1m x 0.32mm

 根 199.82
 GSTEK-9125-3000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 30m x 0.25mm

 根 2,418.00
 GSTEK-9125-1000HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT 10m x 0.25mm

 根 1,141.83
 GSTEK-9125-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.25mm

 根 940.33
 GSTEK-9125-0500HT Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, HT 5m x 0.25mm

 根 638.08
 GSTEK-9125-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 5m x 0.25mm

 根 789.21
 GSTEK-9125-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 1m x 0.25mm

 根 194.78
 GSTEK-9120-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.20mm

 根 1,343.33
 GSTEK-9120-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 5m x 0.20mm

 根 738.83
 GSTEK-9120-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 1m x 0.20mm

 根 245.16
 GSTEK-9118-1000 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.18mm

 根 1,343.33
 GSTEK-9118-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 5m x 0.18mm

 根 789.21
 GSTEK-9118-0100 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 1m x 0.18mm

 根 230.05
 GSTEK-9115-1010 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 10m x 0.15mm

 根 2,048.58
 GSTEK-9115-0500 Deactivated FS tubing Gs-tek美国通用

Deactivated FS tubing, 5m x 0.15mm

 根 1,645.58

   >>分页> 首页 上一页 下一页 尾页   共794条  50条/页          页次:1/16


(以上价格仅供参考,实际价格请咨询我司销售员)

 

关于我们| 联系方式| 邮箱登陆| 三闪空间| 产品报价| 技术论坛| 友情链接| 常见问题
Tel:020-85624846 Fax: 020-85575260 Mob:13602837170 QQ:635399489 Email:salesgzsstk.com
版权所有 Copyright(C)2006-2019 广州三闪特科仪器有限公司 粤ICP备14056112号 微信公众号:ssyq168 网站制作:HC126