English  
  
 热线电话: 13602837170
产品报价

首页>


生化试剂-最新报价/面价(日期:2021-12-6)-三闪特科-相关选型、产品图片、使用参数手册说明书、视频、价格下载

【生化试剂产品报价】

货号 产品名称 品牌

描述

单位 参考价(元)
 CFGF-102340250 4-Acetamidothiophenol, 95% 25G ALDRICH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102340250 4-Acetamidothiophenol, 95% 25G ALDRICH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102340050 4-Acetamidothiophenol, 95% 5GR SIGMA

5g

 瓶 询价
 CFGF-102340050 4-Acetamidothiophenol, 95% 5GR SIGMA

5g

 瓶 询价
 CFGF-102321000 3-Acetamidophenol, 99+% 100GR SIGMA

100g

 瓶 询价
 CFGF-102321000 3-Acetamidophenol, 99+% 100GR SIGMA

100g

 瓶 询价
 CFGF-102320250 3-Acetamidophenol, 99+% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102320250 3-Acetamidophenol, 99+% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102311000 2-Acetamidophenol, 97% 100GR SIGMA

100g

 瓶 询价
 CFGF-102311000 2-Acetamidophenol, 97% 100GR SIGMA

100g

 瓶 询价
 CFGF-102310250 2-Acetamidophenol, 97% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102310250 2-Acetamidophenol, 97% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102300250 2-Acetamidofluorene, 95% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102300250 2-Acetamidofluorene, 95% 25GR SIGMA

25g

 瓶 询价
 CFGF-102300050 2-Acetamidofluorene, 95% 5GR RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-102300050 2-Acetamidofluorene, 95% 5GR RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-102290250 4-Acetamidobutyric acid, 99+% RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102290250 4-Acetamidobutyric acid, 99+% RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102290100 4-Acetamidobutyric acid, 99+% RDH

10g

 瓶 询价
 CFGF-102290100 4-Acetamidobutyric acid, 99+% RDH

10g

 瓶 询价
 CFGF-102250050 2-Acetamidoacrylic acid, 99+% RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-102250050 2-Acetamidoacrylic acid, 99+% RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-102231000 Acetaldoxime, mixture of syn a RDH

100g

 瓶 询价
 CFGF-102231000 Acetaldoxime, mixture of syn a RDH

100g

 瓶 询价
 CFGF-102230250 Acetaldoxime, mixture of syn a RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102230250 Acetaldoxime, mixture of syn a RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102222500 乙缩醛(Acetal), pure, 99% RDH

250ml

 瓶 询价
 CFGF-102222500 乙缩醛(Acetal), pure, 99% RDH

250ml

 瓶 询价
 CFGF-102220050 乙醛缩二乙醇, pure, 99% 5ML RDH

5ml

 瓶 询价
 CFGF-102220050 乙醛缩二乙醇, pure, 99% 5ML RDH

5ml

 瓶 询价
 CFGF-102220010 Acetal, pure, 99% 1LT RDH

1L

 瓶 询价
 CFGF-102220010 Acetal, pure, 99% 1LT RDH

1L

 瓶 询价
 CFGF-102191000 Acenaphthenequinone, 95% 100GR RDH

100g

 瓶 询价
 CFGF-102191000 Acenaphthenequinone, 95% 100GR RDH

100g

 瓶 询价
 CFGF-102190250 Acenaphthenequinone, 95% 25GR RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-102190250 Acenaphthenequinone, 95% 25GR RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100340500 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)pi RDH

50g

 瓶 询价
 CFGF-100340500 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)pi RDH

50g

 瓶 询价
 CFGF-100340250 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)pi RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100340250 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)pi RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100330250 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100330250 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100330050 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-100330050 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-100300500 1-(3-Chloropropyl)-2-benzimida RDH

50g

 瓶 询价
 CFGF-100300500 1-(3-Chloropropyl)-2-benzimida RDH

50g

 瓶 询价
 CFGF-100290250 1-Isopropyl-2-benzimidazolidin RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100290250 1-Isopropyl-2-benzimidazolidin RDH

25g

 瓶 询价
 CFGF-100290050 1-Isopropyl-2-benzimidazolidin RDH

5g

 瓶 询价
 CFGF-100290050 1-Isopropyl-2-benzimidazolidin RDH

5g

 瓶 询价

   >>分页> 首页 上一页 下一页 尾页   共120条  50条/页          页次:1/3


(以上价格仅供参考,实际价格请咨询我司销售员)

 

关于我们| 联系方式| 邮箱登陆| 三闪空间| 产品报价| 技术论坛| 友情链接| 常见问题
Tel:020-85624846 Fax: 020-85575260 Mob:13602837170 QQ:635399489 Email:salesgzsstk.com
版权所有 Copyright(C)2006-2019 广州三闪特科仪器有限公司 粤ICP备14056112号 微信公众号:ssyq168 网站制作:HC126